Wynajęcie żurawia na miesiąc – Dźwigowe urzadzenia

Wynajęcie żurawia na miesiąc

żurawie budowlane do wynajęcia

Wynajęcie żurawia na miesiąc

Trudno wyobrazić sobie współczesny plac budowy bez żurawia stojącego nad nim przez wiele tygodni. Często to właśnie odpowiedni montaż żurawia jest pierwszą rzeczą, po której poznać można przygotowania gruntu pod ważną inwestycję.

Rozmiar żurawia mówi bardzo dużo o zakresie robót, jakie będzie miał do wykonania oraz rozmachu przedsięwzięcia. Samo zmontowanie, odpowiednie ustawienie i zabezpieczenie żurawia, by był całkowicie odporny na podmuchy wiatru i drgania podłoża, trwa kilka dni i wymaga zastosowania bardzo ciężkiego sprzętu. Dlatego w najpoważniejszych planach budowy żurawie wieżowe odgrywają tak znaczącą rolę.

Trudno wyobrazić sobie nawet mniejsze inwestycje budowlane, jak chociażby wykonanie osiedla domków jednorodzinnych, bez żurawia umożliwiającego dużo szybsze rozpakowywanie i załadowywanie materiałów na przybywające pojazdy. Także dostarczanie najcięższych i najtrudniejszych w transporcie elementów konstrukcyjnych oraz materiałów budowlanych jest zadaniem, które bez zastosowania żurawia z góry skazuje cały zespół na fatalne konsekwencje. Nie oznacza to jednak, że standardem wśród firm budowlanych i podwykonawców jest inwestowanie w tak specjalistyczny i kosztowny sprzęt. Dlatego tak dochodowe stają się firmy oferujące wynajem żurawi – w okresie wzrostu gospodarczego i kolosalnych nakładów na budownictwo, zapotrzebowanie na żurawie w najbliższym okresie z pewnością nie zmaleje.

Zobacz również:  Kursy i szkolenia