Przeglądy konserwacyjne żurawi i podestów ruchomych – Dźwigowe urzadzenia

Przeglądy konserwacyjne żurawi i podestów ruchomych

plan przeglądu

Przeglądy konserwacyjne żurawi i podestów ruchomych

Jest wiele maszyn wymagających dozoru technicznego, a wśród nich tak zwane urządzenia transportu bliskiego określane, jako UTB. Maszynami takimi są między innymi dźwigi. Ich eksploatacja jest na tyle dynamiczna, iż jakiekolwiek przeglądy konserwacyjne są przedsięwzięciami oczywistymi.

Tu trzeba powiedzieć, że wiele żurawi nie tylko przenosi sprzęt ciężki, ale wyposażonych jest w platformy podnoszące pracowników. Przegląd konserwacyjny podest ruchomy to nic innego, jak sprawdzenie stanu platformy, co ma wpłynąć na bezpieczeństwo robotników podczas prac na wysokościach. Maszyny te mają konstrukcje nożycowe, lub przegubowe. Te drugie najczęściej charakteryzuje większy zasięg odnośnie wysokości i wówczas mówimy o żurawiach.

Przegląd konserwacyjny żurawie oznacza sprawdzenie stanu technicznego maszyny. Czy nie uległa ona usterce. Przenoszenie ładunków, pracowników na platformach ruchomych musi się odbywać w oparciu o określone wytyczne, które mogą być różne dla każdej maszyny. Konsekwencją prac mechanicznych mogą być różne mniejsze, lub większe defekty, co nie dziwi ze względu na stopień eksploatacji maszyn używanych do takich robót. Przegląd może wykazać uchybienia odnośnie platformy i wówczas konieczna jest naprawa podestów ruchomych. Z tego wynika, że takie zabiegi konserwacyjne odgrywają znaczącą rolę i mają ogromny wpływ na warunki bezpieczeństwa i trwałość takich maszyn jak dźwigi, czy podesty ruchome.

Więcej na dzwignice.pl

Zobacz również:  Budownictwo i jego rozwój