Kursy dla operatorów – przykładowy program – Dźwigowe urzadzenia

Kursy dla operatorów – przykładowy program

Kursy dla operatorów – przykładowy program

Wiele firm zajmujących się branżą budowlaną nie tylko zatrudnia wykwalifikowanych w danym kierunku pracowników, ale także ich szkoli. Co to oznacza? Otóż każdy chętny do podjęcia się udziału w kursie lub szkoleniu ma możliwość podniesienia własnych kwalifikacji. Niektóre firmy organizują szkolenia jedynie dla własnych pracowników, ale liczne również dla osób z zewnątrz. Czego można spodziewać się po takim szkoleniu? O tym poniżej.

Szkolenia dla operatorów to dzisiaj bardzo popularne kursy, z których korzysta wielu pracowników budowlanych. Takie kursy operatorów są bowiem świetną drogą do poszerzenia umiejętności, a co za tym idzie zwiększenia możliwości w znalezieniu lepszej pracy. Przyszli operatorzy maszyn budowlanych zapisani na szkolenie z tego zakresu muszą odbyć zajęcia zarówno praktyczne jak i teoretyczne by wynieść z tej nauki wszystko co powinni wiedzieć. Podczas zajęć teoretycznych dowiedzieć mogą się jak zbudowane są konkretne maszyny budowlane, a także poznają wszystkie przepisy BHP. Co więcej nauka teoretyczna odnosi się również do właściwości różnych maszyn, a także ich technologii. Szkolone osoby mogą dowiedzieć się również jakie są rodzaje maszyn i urządzeń podlegających pod UDT, a także jakie obowiązki należą do operatora danej maszyny zarówno podczas wykonywania pracy jak i po niej. Zazwyczaj kurs operatora maszyn budowlanych trwa kilka tygodni, ale wszystko zależy od konkretnego planu w danej szkole lub firmie.

 

Podczas zajęć praktycznych uczniowie poznają zasady operowania danymi maszynami. Jest to bardzo ważna część szkolenia na operatora maszyn, która pozwala zapoznać się w obsługą konkretnych maszyn, a to jest podstawa do późniejszej pracy. Każde szkolenie kończy się zawsze egzaminem z obydwu części – praktycznej i teoretycznej. Wynik pozytywny otwiera drogę do rozpoczęcia pracy na stanowisku operatora danej maszyny.

Zobacz również:  Rynek budowlany rozkwita - jakie zawody najlepiej płatne na polskich budowach?