Kurs operatora HDS – jak zdobyć uprawnienia? – Dźwigowe urzadzenia

Kurs operatora HDS – jak zdobyć uprawnienia?

Kurs operatora HDS – jak zdobyć uprawnienia?

Transport towarów ciężkich to branża, która zapewnia stabilne zatrudnienie i zadowalające warunki. Żeby jednak móc w pełni wykorzystać zakres możliwości, jakie stwarza branża transportowa należy zdobyć odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i uprawnienia.

Jednym z ważnych aspektów, jakie wykorzystywane są podczas transportu ciężkich ładunków jest obsługa hydraulicznego dźwigu samochodowego (HDS), popularnie określanego również żurawiem. Jest to urządzenie, które wykorzystywane jest do podnoszenia i załadunku wyjątkowo ciężkiego towaru. Żeby móc je obsługiwać należy ukończyć kurs HDS, który przyznaje stosowne uprawnienia.

Program kursu na operatora HDS zakłada szkolenia prowadzone w ramach dwóch bloków:

  • teoretycznego
    – Kurs teoretyczny wyposaża kursanta w niezbędną wiedzę dotyczącą budowy i funkcjonowania urządzenia oraz wszelkich wytycznych bezpieczeństwa związanych z jego obsługą.
  • praktycznego
    – W ramach ćwiczeń praktycznych kursant uczy się obsługi i wykorzystania żurawia. Po skończonym szkoleniu należy złożyć egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Jak wygląda egzamin na operatora HDS?

pr1

Podobnie jak w przypadku szkolenia składa się on z dwóch części. Podczas testu teoretycznego kursant zobowiązany jest do wykazania się wiedzą z zakresu technicznej obsługi dźwigu, jego budowy, a także przyjętych norm bezpieczeństwa oraz obowiązków operatora. Część praktyczna ma udowodnić realną umiejętność obsługiwania maszyny. Pozytywny wynik egzaminu skutkuje zdobyciem uprawnień do obsługi HDS.

Zobacz również:  Kurs operatorów maszyn budowlanych